Đặc điểm của Ciliophora là gì?

Ciliophora là một nhóm lớn và đa dạng, nhưng tất cả đều di chuyển thông qua các cấu trúc giống như sợi tóc nằm bên trong lớp tế bào của chúng, cấu trúc cứng bảo vệ màng ngoài của chúng, được gọi là lông mao và tất cả đều có ít nhất hai nhân chính, cùng với các nhân phụ được sử dụng để sinh sản hữu tính. Nhóm này phần lớn là săn mồi, ăn các sinh vật đơn bào khác, mặc dù một số ký sinh trên các sinh vật đa bào. Một số thậm chí sống sót chỉ nhờ vào chất dinh dưỡng từ vi khuẩn quang hợp cộng sinh.

Ciliaphora chủ yếu sống ở nước ngọt và phát triển mạnh trong các vũng nước đọng nơi có số lượng lớn vi khuẩn để kiếm ăn. Một số loài cũng ăn tảo hoặc thậm chí các loài ciliaphora khác. Chúng cũng sống như mầm bệnh trong nhiều loại động vật. Ở khả năng này, chúng đặc biệt nguy hiểm vì không giống như vi khuẩn, bất kỳ loại thuốc nào gây hại cho chúng đều có khả năng gây hại cho tế bào động vật.

Hầu hết sinh sản của ciliaphora là dị tính, nhưng chúng cũng có khả năng sinh sản hữu tính. Chúng sở hữu những hạt nhân nhỏ, thứ cấp mà chúng sử dụng cho mục đích này. Chúng kết hợp với một tế bào khác, tái tổ hợp DNA từ các nhân thứ cấp của mỗi tế bào, rồi phân chia thành 4 tế bào con với mã di truyền mới. Quá trình sinh sản dị tính của chúng được thực hiện với các nhân chính, lớn hơn, cũng được sử dụng cho các chức năng tế bào bình thường của chúng.