Tôm có bao nhiêu chân?

Tôm có năm cặp chân nối trên ngực dùng để đi và năm cặp chân bơi. Một con tôm cũng có ba cặp phần phụ ăn.

Ngoài 16 phần phụ, tôm có hai cặp râu giác quan, một chiếc quạt ở đuôi và đôi mắt kép. Tôm là động vật không xương sống có bộ xương ngoài cứng. Khi một con tôm lớn lên, nó sẽ lột bỏ bộ xương ngoài của mình để tạo thành một bộ xương mới. Tôm là loài ăn tạp; chúng ăn thực vật và động vật nhỏ. Tôm là một phần của lớp Giáp xác cùng với tôm càng, cua, tôm hùm và cá ba gai, đã tuyệt chủng khoảng 245 triệu năm trước.