Con người đã thích nghi với cuộc sống ở rừng nhiệt đới Amazon như thế nào?

Các khu định cư đầu tiên của con người bản địa trong Rừng nhiệt đới Amazon dựa trên một hình thức nông nghiệp luân phiên được gọi là canh tác du canh, hoặc đốt nương làm rẫy. Những người Amazonians bản địa đã phát quang một khu vực nhỏ, hình tròn của rừng nhiệt đới lớn, thường từ 2,5 đến 5 mẫu Anh, để cho nó khô và sau đó đốt khu vực đã được dọn sạch và phơi khô. Việc đốt cháy đã biến đổi chất dinh dưỡng trong thảm thực vật khô thành một lớp phân bón cho phép phát triển các loại cây trồng trên đất mà lẽ ra không thích hợp cho nông nghiệp.

Do các khu định cư bản địa của người Amazonian nhỏ và việc đốt nương làm rẫy được thực hiện theo phương thức luân phiên, nên mức độ suy thoái môi trường là không đáng kể. Không giống như nạn phá rừng hiện đại đang diễn ra trong khu vực, không có thiệt hại nào không thể phục hồi đối với môi trường đã diễn ra.

Tính đến năm 2015, có khoảng 800.000 cư dân bản địa trong khu vực Amazon và tổng dân số con người, đã tăng lên đáng kể kể từ khi những người thực dân châu Âu đầu tiên bắt đầu khám phá khu vực này, là hơn 25 triệu người. Do hậu quả của việc di cư nhiều vào khu vực, các yếu tố như khai thác gỗ, khai thác dầu và khoáng sản, chăn nuôi gia súc và các đập thủy điện đã ảnh hưởng đến môi trường của khu vực theo những cách mà nhiều nhà bảo tồn coi là không thể thay đổi.