Chức năng của bộ điều chỉnh điện áp là gì?

Chức năng của bộ điều chỉnh điện áp là gì?

Bộ điều chỉnh điện áp là một thành phần cơ điện được sử dụng để duy trì đầu ra ổn định của vôn trong mạch. Nó thực hiện điều này bằng cách tạo ra điện áp đầu ra chính xác có cường độ đặt trước luôn không đổi mặc dù tải của nó thay đổi điều kiện hoặc điện áp đầu vào. Hai loại bộ điều chỉnh điện áp là chuyển mạch và tuyến tính.

Các bộ phận điện được chế tạo để nhận một lượng vôn xác định và có thể bị hư hỏng nghiêm trọng nếu nguồn điện tăng vọt và điện áp thấp có thể không cấp nguồn cho một bộ phận hoạt động đầy đủ chức năng của nó. Bộ điều chỉnh đảm bảo điện áp nằm trong phạm vi mà các bộ phận điện có thể nhận và sử dụng một cách an toàn để hoạt động tối ưu. Tùy thuộc vào thiết kế của nó, bộ điều chỉnh có thể điều chỉnh một hoặc nhiều điện áp DC hoặc AC.