Cái nào lớn hơn, một kilomet hay một dặm?

Một dặm lớn hơn một km. Cả hai đều là đơn vị đo độ dài được sử dụng trên khắp thế giới. Kilômét là đơn vị hệ mét, trong khi dặm là đơn vị thông thường.

Một km bằng 0,6214 dặm hoặc một dặm bằng 1,6 km. Kilômét phổ biến hơn trên khắp thế giới và được sử dụng ở tất cả các quốc gia sử dụng hệ thống mét. Nó bằng chính xác 1000 mét và được sử dụng để biểu thị chiều dài và khoảng cách. Cả ki lô mét và dặm cũng được sử dụng trên các biển báo đường cao tốc và đường bộ để biểu thị tốc độ bất cứ khi nào chúng được chuyển đổi thành dặm trên giờ hoặc ki lô mét trên giờ.