Các Cơ Quan Hô Hấp Nằm Ở Đâu Trong Cơ Thể Con Người?

Các Cơ Quan Hô Hấp Nằm Ở Đâu Trong Cơ Thể Con Người?

Các cơ quan hô hấp của cơ thể con người nằm ở ngực và bụng trên. Các cơ quan này, được gọi chung là hệ hô hấp, bao gồm ba phần chính và cung cấp cho cơ thể dòng oxy liên tục cần thiết để sống sót.

Ba bộ phận chính của hệ thống hô hấp là đường thở, phổi và các cơ hô hấp. Đường thở nằm ở phía trên cùng của hệ thống hô hấp và bắt đầu với khí quản, đi đến tận cổ. Phổi nằm bên dưới đường thở và cơ hô hấp chính, cơ hoành, nằm ở dưới cùng của hệ thống hô hấp tại điểm giao nhau giữa ngực và bụng trên cơ thể.