Bão tuyết được dự đoán hay dự báo như thế nào?

Bão tuyết được dự đoán hay dự báo như thế nào?

Theo Trung tâm Dữ liệu Băng và Tuyết Quốc gia, dự đoán bão tuyết dựa vào việc lập mô hình hệ thống thời tiết, cũng như dự đoán nhiệt độ. Khi hệ thống thời tiết di chuyển qua một khu vực có nhiệt độ gần hoặc dưới mức đóng băng , nó có thể tạo ra tiềm năng cho bất cứ điều gì từ mưa cóng đến một trận bão tuyết chính thức.

Khó có thể đoán trước được lượng tuyết rơi dày mà bão tuyết tạo ra. Một mô hình máy tính có thể chỉ ra một hệ thống thời tiết ẩm ướt có khả năng di chuyển vào một khu vực và nó có thể cho biết nhiệt độ rơi vào một phạm vi có thể tạo ra một lượng tuyết đáng kể. Tuy nhiên, thời gian chính xác của những sự kiện thời tiết này có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa lượng tuyết dày và mưa lạnh, ẩm ướt.

Ngoài ra, một cơn bão di chuyển vào khu vực đã có tuyết rơi dày có thể tạo ra bão tuyết trên mặt đất, do gió lớn thổi tuyết rơi và tạo ra các điều kiện nguy hiểm. Vì lý do này, Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia đưa ra chế độ theo dõi thời tiết trước các cơn bão mùa đông nguy hiểm tiềm ẩn, cho phép công chúng điều chỉnh kế hoạch của họ và đề phòng. Tuy nhiên, các hệ thống tạo ra bão tuyết có thể khó lập mô hình và dự đoán trước hơn 24 giờ, đặc biệt là ở các khu vực của đất nước không quen với thời tiết mùa đông khắc nghiệt.