Một số trận bão tuyết nổi tiếng là gì?

Một số trận bão tuyết nổi tiếng là gì?

Những trận bão tuyết lớn trong lịch sử Hoa Kỳ bao gồm từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 3 năm 1888; 27 đến 28 tháng 1 năm 1922; 5 đến 7 tháng 2 năm 1978; 6 đến 10 tháng 1 năm 1996; 26 đến 27 tháng 12 năm 2010; và từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 3 năm 1993. Cơn bão từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 3 năm 1993, đôi khi được gọi là Bão thế kỷ.

Cơn bão thế kỷ đã giết chết ít nhất 300 người và gây thiệt hại ước tính từ 6 đến 10 tỷ đô la bất chấp cảnh báo bão nghiêm trọng từ Cơ quan Thời tiết Quốc gia trước hai ngày. Nó tấn công 26 tiểu bang ở miền đông Hoa Kỳ.

Cơn bão xảy ra từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 1 năm 1922 đôi khi được gọi là Bão Knickerbocker. Nó đổ bộ vào các bang thượng nam và trung Đại Tây Dương với lượng tuyết trung bình là 28 inch ở Washington, D.C. Sức nặng của tuyết đã khiến mái của Nhà hát Knickerbocker sụp đổ, tạo nên tên gọi của cơn bão.

Đôi khi được gọi là Trận bão lớn Trắng, trận bão tuyết từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 3 năm 1888, đã giết chết ít nhất 400 người ở miền đông Hoa Kỳ. Cơn bão đã tạo ra những luồng nước cao 50 foot ở nhiều nơi và được coi là một trong những động lực thúc đẩy việc xây dựng các tàu điện ngầm ở Thành phố New York và Boston.