Phép Rửa Cho Người Lớn Là Gì?

Phép Rửa Cho Người Lớn Là Gì?

Đối với người lớn, nghi thức báp têm, ngâm mình trong hoặc vẩy nước, coi như một lời tuyên bố công khai rằng họ cam kết theo Chúa Giê-su Christ. Trong các phép báp têm theo đạo Tin lành dành cho người lớn, chủ thể bị hạ xuống dưới nước, được gọi là ngâm hoàn toàn.

Những người trưởng thành cải đạo sang Công giáo cũng nhận được bí tích rửa tội trừ khi trước đó họ đã nhận phép báp têm theo đạo Cơ đốc. Một cá nhân chỉ có thể được rửa tội một lần với tư cách là một Cơ đốc nhân, trừ khi lần rửa tội đầu tiên là khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, như trong đức tin Trưởng lão. Việc ngâm mình có thể diễn ra trong khung cảnh tự nhiên, chẳng hạn như hồ nước hoặc trong lễ rửa tội trong nhà, chuyên dụng ở nơi thờ cúng.