Một số dấu hiệu cảnh báo sớm về việc một người trở thành người nghiện ma túy hoặc kẻ thái nhân cách là gì?

Những đặc điểm tính cách chống đối xã hội, như được thấy ở một người tự ái hoặc thái nhân cách, có thể biểu hiện đầu tiên trong thời thơ ấu. Các triệu chứng bao gồm đối xử tàn ác với động vật, hành vi bắt nạt, cô lập xã hội, bốc đồng và bùng nổ cơn giận dữ. Theo Mayo Clinic, mọi người ở độ tuổi 20 hoặc 30 đều có thể nhận ra đầy đủ các đặc điểm chống xã hội.

Rối loạn nhân cách chống đối xã hội được chẩn đoán nếu các triệu chứng xuất hiện từ khi 15 tuổi. Vì các triệu chứng được coi là lâu đời và phổ biến, nên rối loạn nhân cách chống đối xã hội được chẩn đoán ở tuổi trưởng thành. Mặc dù các đặc điểm của rối loạn nhân cách chống đối xã hội có thể hình thành ở thời thơ ấu và thanh thiếu niên, những người dưới 18 tuổi không thể được chẩn đoán mắc chứng rối loạn này. Psych Central cho biết chứng rối loạn nhân cách chống xã hội phổ biến ở nam giới hơn 70% so với nữ giới.

Những người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội thể hiện sự thiếu đồng cảm với người khác. Họ liên tục vi phạm quyền của người khác bằng cách đe dọa, lôi kéo, không trung thực và xuyên tạc, và thiếu hối hận khi tham gia vào các hành vi vi phạm này. Rối loạn nhân cách chống xã hội là một chứng rối loạn kéo dài suốt đời, trong đó có một khuôn mẫu trải nghiệm nội tâm và hành vi lâu dài khác với chuẩn mực văn hóa của cá nhân. Mô hình hành vi rối loạn chức năng biểu hiện ở hai hoặc nhiều lĩnh vực sau trong cuộc sống của con người: nhận thức, mối quan hệ giữa các cá nhân, ảnh hưởng và kiểm soát xung động. Các triệu chứng của rối loạn nhân cách chống đối xã hội dẫn đến suy giảm hoặc đau khổ đáng kể trong xã hội, công việc hoặc các lĩnh vực hoạt động khác.