Các nghi lễ của Giáo hội Công giáo La mã là gì?

Các nghi lễ của Giáo hội Công giáo La mã là gì?

Nhà thờ Công giáo La Mã coi các nghi lễ và nghi lễ của họ là nghi thức, bao gồm phép rửa tội và rước lễ lần đầu. Có nhiều nghi thức khác nhau diễn ra vào các thời điểm cụ thể trong ngày, trong tuần và trong năm, cũng như các nghi thức diễn ra ở các thời điểm khác nhau trong cuộc đời của một giáo dân.

Các nghi lễ của Giáo hội Công giáo La Mã bao gồm các nghi lễ diễn ra thường xuyên hoặc chỉ tại những thời điểm cụ thể trong cuộc đời của một người nào đó, chẳng hạn như rước lễ lần đầu hoặc lễ rửa tội. Nhiều người Công giáo Rôma tuân theo các nghi thức xưng tội hàng tuần, sau đó là Thánh lễ Chúa nhật, bao gồm Phụng vụ Thánh Thể. Đây là nghi lễ phổ biến nhất mà những người không theo Công giáo nhận ra và nó liên quan trực tiếp đến việc rước lễ, hoặc các biểu tượng vật chất của thân và máu của Chúa Kitô như một sự tôn kính đối với Bữa Tiệc Ly.

Một nghi lễ thường được công nhận khác là Nghi thức cuối cùng. Điều này được thực hiện vào lúc chết như một lời cầu nguyện của một linh mục. Lời cầu nguyện cầu xin cho linh hồn của cá nhân được tha thứ cho tội lỗi của mình và cho linh hồn được phép lên Thiên đàng. Điều này có thể được thực hiện đối với những người tỉnh táo và nhận thức được các nghi thức đang được thực hiện, cũng như đối với những người bị hôn mê hoặc người vừa qua đời.