Thuật ngữ nào mô tả cách một khoáng chất tỏa sáng và phản chiếu ánh sáng?

Cách khoáng chất phản chiếu ánh sáng được gọi là độ bóng của khoáng chất. Độ bóng là một khía cạnh quan trọng trong việc xác định các khoáng chất khác nhau và cung cấp cho các nhà địa chất học một hệ thống phân loại trực quan.

Có bốn loại độ bóng chính được sử dụng để xác định khoáng chất. Các khoáng chất được cho là có ánh kim loại có độ phản xạ cao và không trong suốt, có nghĩa là ánh sáng không chiếu qua chúng. Các khoáng chất có ánh thủy tinh cũng có độ phản xạ cao nhưng trong mờ hoặc trong suốt, có nghĩa là ánh sáng đi qua các khoáng chất. Các khoáng chất của ngọc trai có độ phản xạ thấp và trong suốt hoặc không trong suốt. Các khoáng chất mờ không có phản xạ và cũng không trong suốt. Một khoáng chất có thể có độ bóng cho thấy các khía cạnh của nhiều loại.