Tên của Hành tinh thứ 10 là gì?

Tên của hành tinh thứ 10 là 'Eris.' Hành tinh này được phát hiện bởi Tiến sĩ Mike Brown của Viện Công nghệ California, David Rabinowitz của Đại học Yale và Chad Trujillo của Đài quan sát Gemini tại Mauna Kea, Hawaii vào tháng 7 năm 2005 và chính thức được đặt tên vào năm sau.

Ở cách mặt trời chín tỷ dặm, Eris là vật thể xa nhất được biết đến trong hệ mặt trời, nằm trong Vành đai Kuiper, đĩa tối của các thiên thể băng giá ngoài hành tinh Neptune. Nó được chụp ảnh lần đầu tiên vào năm 2003, nhưng nó ở rất xa nên kích thước của nó, rộng hơn khoảng 70 dặm so với sao Diêm Vương, và chuyển động vẫn chưa được biết đến.