Tại sao nạn phá rừng lại xảy ra?

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia liệt kê việc mở rộng nông nghiệp, khai thác gỗ, đô thị hóa và tạo cơ sở hạ tầng là những nguyên nhân trực tiếp gây ra nạn phá rừng. Chuyển đổi đất rừng sang sử dụng nông nghiệp cho đến nay là nguyên nhân lớn nhất của nạn phá rừng. Việc chuyển đổi sang đất nông nghiệp chủ yếu xảy ra ở các quốc gia đang phát triển và được thực hiện bởi những người nông dân tự cung tự cấp, trong khi các loại phá rừng khác được kích hoạt bởi tăng trưởng kinh tế.

NASA tuyên bố rằng nghèo đói là nguyên nhân cơ bản dẫn đến nạn phá rừng ở nhiều quốc gia đang phát triển. Nghèo đói có thể đẩy người dân vào rừng khi họ tìm kiếm những cách tốt hơn để cung cấp cho bản thân và gia đình của họ. Các yếu tố kinh tế đóng một vai trò lớn trong nạn phá rừng. Việc cung cấp chỗ ở cho các quần thể đang phát triển có thể yêu cầu mở rộng cơ sở hạ tầng vào các khu vực có rừng, và gỗ là cần thiết để đáp ứng nhu cầu gỗ và nhiên liệu. Nhu cầu toàn cầu về gỗ nhiệt đới và các sản phẩm gỗ khác cũng đang tăng lên, khiến các doanh nhân nhanh chóng phá rừng bằng cách chặt phá thay vì chọn các phương pháp khai thác gỗ bền vững hơn.

Theo NASA, việc tạo ra các con đường xuyên rừng thường đi trước các nguyên nhân phá rừng khác, vì chúng giúp tăng khả năng tiếp cận. Các hoạt động khai thác gỗ thường chịu trách nhiệm cho đợt phá rừng đầu tiên ở một khu rừng mới tiếp cận. Sau khi gỗ bán trên thị trường bị loại bỏ, nông dân, chủ trang trại và thợ xây dựng dọn sạch những cây còn lại để nhường chỗ cho đồng cỏ mới và các cánh đồng trồng trọt hoặc các tòa nhà.