Ba loại thiên hà là gì?

Các nhà thiên văn phân loại các thiên hà theo hình dạng của chúng thành các loại hình elip, xoắn ốc và bất thường. Mỗi nhóm lại được chia nhỏ thành các loại cụ thể hơn, chẳng hạn như hình elip lùn hoặc xoắn ốc có vạch.

Các thiên hà xoắn ốc được tổ chức thành các hình dạng xoáy nước đặc biệt với phần phình ra ở trung tâm, các nhánh xoắn ốc đáng chú ý và một vầng hào quang có hình dạng bất thường xung quanh chúng. Các thiên hà elip có hình bầu dục và chúng có xu hướng sáng nhất ở tâm và mờ dần về phía rìa của chúng. Các thiên hà hình elip được chia nhỏ tùy theo độ dài của chúng. Các thiên hà bất thường là thiên hà chiết trung nhất trong tất cả. Chúng không có tổ chức hoặc cấu trúc bên trong rõ ràng và nội thất của chúng thường bị che khuất bởi một lượng lớn bụi.