Có bao nhiêu đá trong 20 kg?

Số lượng đá tương đương với 20 kg là 3,1495, thường được làm tròn thành 3,15 stone. Điều này dựa trên thực tế là 1 kg trong hệ mét bằng 0,16 đá. Đá là một đơn vị trọng lượng trước đây được sử dụng ở Vương quốc Anh và Ireland.

Nhiều người ở Vương quốc Liên hiệp Anh và Ireland vẫn gọi trọng lượng bằng đá, mặc dù nó đã không còn được coi là đơn vị đo trọng lượng chính thức bởi Đạo luật Trọng lượng và Đo lường năm 1985. Hệ thống này ban đầu được sử dụng trong thương mại và buôn bán và có niên đại quay trở lại các nền văn minh cổ đại sử dụng một viên đá chữ để đo trọng lượng. Trong hệ thống tiêu chuẩn hoặc hệ đo lường Anh của Hoa Kỳ, 1 viên đá tương đương với 14 pound.