Tại sao Hô hấp tế bào lại quan trọng?

Tại sao Hô hấp tế bào lại quan trọng?

Nguồn tài liệu của khoa từ Trường Cao đẳng Cộng đồng Thomas Nelson giải thích rằng hô hấp tế bào là quá trình tế bào sản xuất adenosine triphosphate, hoặc ATP. ATP là phân tử mang năng lượng cho các tế bào của sinh vật, và nó hoạt động như một “đơn vị tiền tệ” cho các tế bào trong một sinh vật. Tế bào không thể lưu trữ ATP; thay vào đó, họ phải sản xuất nó liên tục nếu không sinh vật sẽ chết.

Sự hô hấp của tế bào thường được chia thành ba phần riêng biệt, theo các nguồn từ Thomas Nelson Community College. Phần đầu tiên của quá trình hô hấp tế bào được gọi là đường phân, trong đó glucose được chia thành nhiều mảnh gọi là pyruvate. Tiếp theo, chu trình Kreb phá vỡ các liên kết carbon và tạo ra khí thải mà động vật thở ra, carbon dioxide. Bước cuối cùng trong chu kỳ được gọi là vận chuyển điện tử và quá trình phosphoryl hóa oxy hóa. Mặc dù không cần thiết cho hai bước đầu tiên, trong phần này của quá trình, oxy là cần thiết và được sử dụng để sản xuất ATP.

Các tế bào chủ yếu tham gia vào quá trình hô hấp tế bào trong các bào quan nhỏ gọi là ti thể. Ti thể là cơ quan sản xuất năng lượng của tế bào. Để tham gia vào quá trình hô hấp tế bào, ti thể cần được cung cấp oxy. Theo Thomas Nelson Community College, tất cả các sinh vật nhân chuẩn, bao gồm cả thực vật, đều cần oxy. Các con đường sản xuất năng lượng khác tồn tại ngoài hô hấp tế bào, bao gồm quá trình lên men và chuyển hóa kỵ khí.