Sóng nén là gì?

Sóng nén, thường được gọi là sóng dọc, tuân theo chuyển động của sóng xảy ra và không dịch chuyển khối lượng. Khi sóng bị nén, mật độ của nó sẽ tăng lên.

Khi một sóng nén truyền đi, nó sẽ đi theo đường đi của sóng, nhưng sẽ không bao giờ vượt qua chiều dài của nó. Ngoài ra, sóng tuân theo cùng một kiểu rung động như thế kế của nó. Những sóng này thường được điều áp như khi thấy với sóng âm thanh. Khi sóng nén và đạt đến một dải áp suất, âm thanh sẽ có thể nghe được. Mọi người dễ nghe những âm thanh có áp suất và mật độ khác nhau do sóng nén tạo ra.