Số trận động đất trung bình mỗi năm ở Nhật Bản là bao nhiêu?

Số trận động đất trung bình mỗi năm ở Nhật Bản là bao nhiêu?

Tính đến năm 2014, khoảng 1.500 trận động đất tấn công Nhật Bản mỗi năm. Theo Hiệp hội Địa lý Hoàng gia, có khoảng 17 độ 7 độ richter - cực kỳ mạnh - xảy ra mỗi năm.

Người dân Nhật Bản có thể cảm nhận được những chấn động nhỏ gần như hàng ngày và những trận động đất chết người tiếp tục là một thực tế của cuộc sống đối với người dân Nhật Bản. Nhật Bản nằm trên 4 phiến đá khổng lồ của vỏ trái đất, còn được gọi là mảng kiến ​​tạo. Các mảng này liên tục trộn và nghiền lại với nhau, bao gồm trận động đất 9,0 chết người xảy ra vào tháng 3 năm 2011. Trận động đất gây ra sóng thần giết chết ước tính 29.000 người. Đây là trận động đất lớn nhất được ghi lại trong lịch sử Nhật Bản.