Sao Sáng Trên Bầu Trời Buổi Tối Là Gì?

Sao Sáng Trên Bầu Trời Buổi Tối Là Gì?

Sirius (còn được gọi là Alpha Canis Majoris hoặc Dog Star) là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Nó nằm trong chòm sao Canis Major. Sao Sirius sáng hơn mặt trời gần 25 lần và nặng gấp đôi.

Sirius thực sự là một ngôi sao đôi; Bạn đồng hành của nó là một sao lùn trắng có kích thước gần bằng mặt trời được gọi là Sirius B. Việc ghi chép về Sirius ít nhất có từ thời Ai Cập cổ đại, nơi nó được gọi là "Sopdet" và là một đặc điểm chính của lịch Ai Cập. Sự trồi lên mặt đất hàng năm đầu tiên của nó báo hiệu sự bắt đầu của mùa lũ ở Đồng bằng sông Nile.