Phương pháp tiếp cận lấy trẻ làm trung tâm là gì?

Phương pháp tiếp cận lấy trẻ làm trung tâm là gì?

Phương pháp lấy trẻ làm trung tâm là một ứng dụng trong lĩnh vực phát triển của trẻ cho phép trẻ tự lựa chọn và thiết lập ý tưởng của riêng mình nhằm thúc đẩy giao tiếp và học tập có năng lực. Phương pháp này tập trung vào khái niệm cho phép trẻ tự do nhiều hơn, cho trẻ khả năng sử dụng phương pháp tiếp cận cá nhân của riêng mình.

Loại hình phát triển dành cho trẻ em này khuyến khích trẻ khám phá sở thích của mình và đặt câu hỏi cho riêng mình. Nó tập trung vào việc phát triển cảm giác sáng tạo độc đáo của trẻ không chỉ thông qua cách thể hiện nghệ thuật, mà còn trong cách chúng học các khái niệm mới và giải quyết vấn đề. Kỹ thuật này ra lệnh rằng giáo viên thay vì nói cho trẻ biết chính xác những gì chúng phải làm, nên quan sát một cách thụ động hơn, tạo cho trẻ không gian để học hỏi và phát triển theo cách riêng của mình.