Phần Nóng nhất của Ngọn lửa là gì?

Phần Nóng nhất của Ngọn lửa là gì?

Phần nóng nhất của ngọn lửa là điểm cao nhất của hình nón sáng của quá trình oxy hóa. Trong hầu hết các ngọn lửa, khu vực này có màu xanh lam và nhiệt độ trung bình là 1.400 độ C.

Ngọn lửa là kết quả của sự kết hợp giữa nhiệt, oxy và nhiên liệu. Nhiên liệu là bất kỳ vật liệu nào có tính nhạy cảm với cả nhiệt và oxy. Khi nhiên liệu và oxy đạt đến nhiệt độ đủ cao, các phân tử của chúng bắt đầu tương tác, hoán đổi các nguyên tử và trao đổi các electron trong khi sự giải phóng năng lượng xảy ra. Năng lượng này ở dạng ánh sáng hoặc nhiệt và phần ngọn lửa phát ra ánh sáng là phần nóng nhất.