Những Cơ Quan Nào Phía Sau Lồng Sườn Trái?

Hai trong số các cơ quan đáng chú ý nhất phía sau bên trái của khung xương sườn là phổi trái và lá lách. Phổi chịu trách nhiệm xử lý oxy đi khắp cơ thể, trong khi lá lách lọc máu và bảo vệ chống lại một số vi khuẩn.

Phổi là hai cơ quan riêng biệt nhưng được kết nối với nhau nằm ở phần trên của lồng ngực, được bao phủ bởi khung xương sườn. Mục đích của phổi là lấy oxy từ môi trường và lọc bỏ các tạp chất hoặc chất ô nhiễm có hại. Không khí đến phổi qua khí quản, nằm bên dưới cổ họng. Quá trình lọc không khí thực sự diễn ra trong các khu vực phân nhánh nhỏ của phổi được gọi là phế quản, nơi chứa các túi nhỏ xử lý không khí hít vào. Oxy được rút ra khỏi không khí hít vào và đi vào máu để cơ thể sử dụng. Các phần tử không được sử dụng trong không khí, cũng như các chất thải carbon dioxide, được đẩy trở lại qua phế quản và lên khí quản để cơ thể thở ra.

Lá lách là cơ quan lọc lớn nhất trong cơ thể và được chia thành hai thành phần: cùi đỏ và cùi trắng. Khi máu đi qua lá lách, cùi đỏ sẽ quét máu để tìm tế bào máu chết và loại bỏ chúng. Phần cùi trắng tạo ra các tế bào máu mới và đưa chúng trở lại máu.