Những cơ quan nào được bảo vệ bởi Lồng sườn?

Những cơ quan nào được bảo vệ bởi Lồng sườn?

Mặc dù khung xương sườn cung cấp khả năng bảo vệ thứ cấp cho các cơ quan trong vùng bụng của con người, nhưng nó chủ yếu bảo vệ tim và phổi. Tim và phổi được bao bọc hoàn toàn trong khung xương sườn.

Khung xương sườn là một trong những cấu trúc mạnh nhất trong cơ thể con người, được thiết kế để bảo vệ hai trong số các hệ thống cơ quan quan trọng nhất: tim và phổi. Nó bao gồm 24 xương sườn, cùng với xương ức, 12 đốt sống ngực và các đốt sống ngực. Các xương sườn trên cùng là các xương mỏng và cong nối với xương ức. Các xương sườn dưới kết nối với các xương sườn trên trên sụn sườn của chúng, giúp chúng linh hoạt để cho phép một người thở.