Làm thế nào để bạn tính thể tích chất lỏng của một xi lanh?

Tính thể tích chất lỏng của một hình trụ bao gồm việc nhân chiều cao với diện tích của đáy hoặc đỉnh của nó. Nhập các giá trị số tương ứng với các bộ phận của xi lanh trong phương trình, sử dụng tính toán thủ công hoặc điện tử. Chuyển đổi sang các đơn vị giống nhau trước khi nhân sẽ dẫn đến một câu trả lời theo đơn vị khối.

Thể tích chất lỏng của hình trụ dùng để chỉ lượng chất lỏng lớn nhất mà hình trụ chứa được và đồng nghĩa với thể tích của vật chứa trong sách giáo khoa toán. Hình trụ là một vật thể ba chiều bao gồm một đỉnh tròn và một đáy là hình tròn và các mặt phẳng. Sử dụng công thức diện tích, r ^ 2, nhập các giá trị cho bán kính, sau đó nhân diện tích thu được với chiều cao của hình.

Bằng cách sử dụng máy tính trực tuyến hoặc thủ công, người dùng có thể nhanh chóng nhận được khối lượng chất lỏng của các mặt hàng, chẳng hạn như bể cá, bể bơi và hộp đựng thực phẩm. Đối với máy tính, hãy nhập các giá trị được liên kết với chiều cao và bán kính hoặc những giá trị được yêu cầu trên máy tính trực tuyến. Sử dụng dữ liệu đầu vào, giá trị thể tích chất lỏng sẽ trả về.

Các tiện ích con có sẵn trực tuyến sẽ tự động tính toán và một số có sẵn ở dạng sao chép và dán. Kể từ năm 2015, tải xuống không còn là yêu cầu đối với việc thêm kiểu máy tính này vào trang web cá nhân hoặc doanh nghiệp, nhưng các tính năng khác, chẳng hạn như thiết kế giao diện của công cụ, là đặc biệt và yêu cầu thanh toán.