Máu lưu thông trong cơ thể thường xuyên như thế nào?

Máu lưu thông trong cơ thể thường xuyên như thế nào?

Theo Santa Barbara City College, đối với một người bình thường, toàn bộ thể tích máu trong hệ thống tuần hoàn được bơm qua tim khoảng một lần mỗi phút. Một người trung bình có 5 lít máu trong hệ thống tuần hoàn của họ và cung lượng tim là 4,9 lít mỗi phút.

Santa Barbara City College định nghĩa cung lượng tim là thể tích máu được tim bơm mỗi phút. Điều này được tính bằng nhịp tim nhân với thể tích máu được tim bơm qua mỗi nhịp đập. Theo SBCC, một người bình thường có nhịp tim lúc nghỉ ngơi là 70 nhịp /phút và thể tích cơn đột quỵ là 70 mililít mỗi nhịp. Điều này tương đương với lưu lượng tim là 4900 mililit mỗi phút.