Nguyên nhân nào gây ra ngày và đêm?

Nguyên nhân nào gây ra ngày và đêm?

Trái đất liên tục quay trên trục của nó, cho phép ánh sáng mặt trời chiếu vào các khu vực khác nhau của Trái đất vào các thời điểm khác nhau trong ngày, tạo ra ban ngày khi Mặt trời chạm vào một khu vực cụ thể. Khi Mặt trời là không chiếu vào một khu vực cụ thể của Trái đất, đó là ban đêm. Vì Mặt trời không va chạm vào toàn bộ Trái đất cùng một lúc nên ở một số nơi trên thế giới đang là ban ngày, trong khi đó là ban đêm ở những nơi khác.

Hiện tượng này cũng giải thích các mùa trong năm. Phần Trái đất nghiêng về phía Mặt trời trải qua mùa hè. Mùa đông xảy ra ở phần Trái đất bị nghiêng khỏi Mặt trời.