Trục của Trái đất là gì?

Trục của Trái đất là gì?

Trục của Trái đất được định vị ở một góc 23,5 độ so với mặt phẳng của hoàng đạo. Trục của vật thể, hoặc độ nghiêng trục, còn được gọi là xiên, là góc giữa một vật thể có quỹ đạo trục và trục quay, hoặc đều đặn, góc giữa mặt phẳng quỹ đạo và mặt phẳng xích đạo.

Trục của Trái đất được xác định thông qua một số bước. Đầu tiên là xác định vị trí đường đi qua các đường xích đạo bắc và nam của mặt trời. Bước tiếp theo là sử dụng mặt phẳng của hoàng đạo, đó là một đĩa tưởng tượng bao quanh đường xích đạo của mặt trời theo mọi hướng và đó cũng là nơi đặt tất cả các hành tinh trong hệ mặt trời. Trục của Trái đất được xác định bằng cách đo góc của nó so với trục quay của mặt trời.