Nấm một con được gọi là gì?

Nấm đơn bào được gọi là nấm men. Nấm men quá nhỏ để có thể nhìn thấy riêng lẻ bằng mắt thường, nhưng nó có thể được nhìn thấy thành từng cụm lớn trên quả và lá như một chất bột màu trắng.

Một số loại nấm là đa bào, chẳng hạn như nấm mốc và nấm. Khuôn tạo thành các sợi dài của tế bào được gọi là sợi nấm. Chúng cũng tạo nên phần thịt của nấm. Các sợi nấm tạo nên nấm ở một số loài nấm mốc.

Nấm không tự tạo năng lượng cho thức ăn; thay vào đó, chúng ăn chất hữu cơ hoặc mô của thực vật và động vật. Chúng tạo ra các enzym để phân hủy vật chất thành các kích thước nhỏ hơn mà chúng có thể hấp thụ được.