Bảng biểu đồ chuyển đổi số liệu là gì?

Bảng biểu đồ chuyển đổi số liệu là bảng cung cấp thông tin cần thiết để chuyển đổi giữa các đơn vị khác nhau trong hệ thống số liệu. Ví dụ, một bảng để đo thể tích có thể hiển thị quá trình chuyển đổi giữa lít, mililit, cm khối và kilolit.

Bảng biểu đồ chuyển đổi hệ mét cho các đơn vị khối lượng có thể liệt kê 1 gam tương đương với 1.000 miligam hoặc 1.000 gam tương đương với 1 kilôgam hoặc 1 triệu miligam. Biểu đồ chuyển đổi hệ mét cũng có thể tham chiếu đến một bảng cung cấp các chuyển đổi giữa đơn vị hệ mét và đơn vị hệ Anh. Ví dụ: bảng chuyển đổi mét sang foot có thể liệt kê mét trong cột đầu tiên và các số đo tương đương theo foot trong cột thứ hai.