Một số Ví dụ về Chuyển động Rectilinear là gì?

Một số Ví dụ về Chuyển động Rectilinear là gì?

Vì chuyển động thẳng đều diễn ra trên một đường thẳng, các ví dụ bao gồm một đoàn tàu chạy theo một đường ray thẳng, một quả bóng chày được ném trong chân không không trọng lực hoặc một đồng xu mà ai đó đánh rơi từ đỉnh của một tòa nhà cao tầng, hướng thẳng xuống mặt đất. Chuyển động theo đường thẳng ngược lại với chuyển động theo đường cong, bao gồm chuyển động dọc theo một đường cong cố định.

Khi nghiên cứu vật lý, các ví dụ phổ biến nhất về chuyển động thẳng đều sử dụng các vật thể rơi. Do tác dụng của trọng lực và ma sát lên bất cứ vật gì chuyển động theo phương ngang, nên việc những vật đó tiếp tục chuyển động theo đường thẳng hoàn toàn là điều khó xảy ra. Ngay cả trong trường hợp tàu hỏa, có một đường đi thẳng hoàn toàn trong suốt thời gian của chuyến đi không phải là một kịch bản thực tế. Tuy nhiên, việc theo dõi một vật thể rơi liên quan đến một đường thẳng, vì lực hấp dẫn buộc vật thể đó phải đi theo đường thẳng nhất với mặt đất.

Các bài toán vật lý khác kiểm tra tác động của các lực như trọng lực lên chuyển động thẳng nghiêng của một vật thể. Một ví dụ phổ biến liên quan đến việc bắn một viên đạn lên không trung. Cho dù người ta bắn vật thể thẳng lên, vuông góc với mặt đất hay theo một góc nghiêng, trọng lực gần như ngay lập tức bắt đầu phát huy tác dụng, làm chậm đường đạn và, trong trường hợp góc, biến đường thẳng nghiêng thành đường cong.