Con người có thể sống trên sao Kim?

Không thể ở được sao Kim. Bề mặt của hành tinh này đủ nóng để nấu chảy chì và nó có bầu khí quyển dày đến mức có thể nghiền nát cơ thể con người theo NASA.

Sao Kim là láng giềng gần nhất của Trái đất và rất giống Trái đất ở bên trong, nhưng bầu khí quyển của nó dày và nóng, vì vậy không con người nào có thể sống sót sau chuyến thăm bề mặt của nó. Bầu khí quyển của nó được tạo ra chủ yếu từ carbon dioxide và axit sulfuric, và các đám mây axit sulfuric bao quanh toàn bộ hành tinh. Do hiệu ứng nhà kính, sao Kim là một trong những nơi nóng nhất của hệ mặt trời và nếu loài người có thể đánh hơi được không khí ở đó, nó sẽ có mùi trứng thối nồng nặc.