Các loại chuyển động khác nhau là gì?

Các loại chuyển động khác nhau là gì?

Các dạng chuyển động được biết đến nhiều hơn bao gồm chuyển động quay (chuyển động tròn thành một đường tròn), chuyển động thẳng (chuyển động theo đường thẳng), chuyển động tịnh tiến (chuyển động lùi và tiến trên một đường thẳng), chuyển động dao động (dao động từ bên sang hai bên), chuyển động không đều (chuyển động không rõ ràng) và chuyển động thẳng đều (chuyển động với tốc độ không đổi trên một đường thẳng). Chuyển động học là khoa học nghiên cứu chuyển động của các vật thể.

Chuyển động là chuyển động và nó cũng có thể được định nghĩa là sự thay đổi liên tục vị trí của một đối tượng dọc theo một vectơ cụ thể. Mỗi loại chuyển động được điều khiển bởi một loại lực khác nhau.

Có hai loại chuyển động cơ bản. Phép tịnh tiến có nghĩa là chuyển động dọc theo một đường và được xác định bởi lực thuần (tổng các lực khác nhau) tác dụng lên một vật, trong khi chuyển động quay có nghĩa là chuyển động quanh một trục cố định và được xác định bởi mômen (lực gây ra chuyển động quay của một vật). < /p>

Nhiều cơ chế nhận một loại chuyển động đầu vào và đầu ra nó như một loại chuyển động khác. Ví dụ, một dây xích và đĩa xích thay đổi chuyển động quay thành chuyển động thẳng. Một cam và bộ điều khiển thay đổi chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến, còn một chốt và rãnh thay đổi chuyển động dao động thành chuyển động quay.