Clo có ảnh hưởng đến thực vật không?

Clo là vi chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. Nếu cây trồng tích tụ quá nhiều clo trong mô lá, lá sẽ bị cháy xém hoặc cháy xém.

Các lá bị cháy trông có màu nâu hoặc có mô chết ở đầu, mép hoặc giữa các gân lá. Lá có thể bị tẩy trắng thay vì cháy xém và có thể nhỏ hơn bình thường. Lá cũng có thể bị vàng và rụng sớm. Ô nhiễm không khí có thể gây ra độc tính clorua từ khí clo. Độc tính của clo cũng có thể là do lượng clorua dư thừa trong đất. Clorua dư thừa trong đất có thể là kết quả của dòng chảy từ bể bơi, nước tưới hoặc muối dư thừa trong đất, còn được gọi là natri clorua.