Công thức cấu tạo của axit axetic là gì?

Từ điển Hóa học liệt kê công thức cấu tạo của axit axetic là CH3COOH. Công thức hóa học của nó là C2H4O2. Nó bao gồm hai nguyên tử cacbon, bốn hydro và hai nguyên tử oxy.

Các tên khác của axit axetic bao gồm axit metancarboxylic, axit ethanoic và axit etylic. Nó là một chất lỏng trong suốt và không màu, có mùi như giấm. Axit axetic được phân loại là chất gây kích ứng, tác động sinh sản và gây đột biến chính. Nó thường được sử dụng để điều chỉnh độ pH, diệt nấm, diệt cỏ và diệt vi sinh.

Axit axetic có khối lượng công thức là 60,05, điểm nóng chảy ở 16,6 độ C và điểm sôi ở 118 độ C. Nó có mật độ 1,05 gam trên một cm khối.