Nguyên tố nào được đặt tên theo Marie Curie?

Nguyên tố nào được đặt tên theo Marie Curie?

Nguyên tố curium được đặt theo tên của cả Pierre và Marie Curie. Nhà Curies đã phát hiện ra các nguyên tố polonium và radium; Marie được trao giải Nobel cho những khám phá này vào năm 1903. Curium được đặt tên để vinh danh những đóng góp của họ trong lĩnh vực phóng xạ.

Curium là một kim loại rắn phóng xạ. Ký hiệu nguyên tử của nó là Cm, và số hiệu nguyên tử của nó là 96. Nó được sản xuất bởi các nhà khoa học làm việc tại UC-Berkeley vào năm 1944, người đã bắn phá plutonium-239 bằng các hạt alpha. Curium chỉ được sản xuất với số lượng miligam, vì vậy không có mục đích sử dụng thương mại nào được phát hiện. Một số hợp chất đã được các nhà khoa học tạo ra, chẳng hạn như curium dioxide, curium clorua, curium iodide và curium bromide. Những hợp chất này chủ yếu được sử dụng cho nghiên cứu cơ bản.