Làm thế nào để hạt dừa phân tán?

Làm thế nào để hạt dừa phân tán?
Hạt dừa phân tán do tác động của sóng biển và do con người cố tình gieo trồng. Hạt dừa, về mặt kỹ thuật là một loại thuốc, là một trong những hạt lớn nhất. Nó quá lớn để có thể bị chim hoặc động vật khác ăn và sau đó lắng đọng qua phân của động vật.

Dừa cũng quá nặng để có thể bị phân tán bởi những cơn gió có cường độ bình thường. Như vậy, một quả dừa rơi khỏi thân dừa, lăn xuống biển và được sóng biển vớt lên. Vì nó nổi, hạt giống có thể được mang đi xa và gửi vào một bờ biển khác để nảy mầm. Con người giúp quá trình này bằng cách hái dừa và trồng chúng.