Hồi giáo được thành lập vào ngày nào?

Hồi giáo được thành lập vào năm 622 sau Công nguyên Muhammad được 40 tuổi khi ông biết được từ thiên thần Gabriel rằng ông là nhà tiên tri của Chúa.

Muhammad chạm trán với Gabriel lần đầu tiên vào năm 610 SCN, khi sự mặc khải đầu tiên từ Chúa được tiết lộ cho anh ta. Những tiết lộ đã được ghi lại và trở thành Kinh Qur'an. Muhammad sau đó được cho là nói với mọi người hãy tôn thờ Allah, nhưng đã vấp phải sự phản đối.

Muhammad buộc phải chạy trốn khỏi Mecca, nơi mà lời Chúa được tiết lộ cho anh ta. Nhiều năm sau, anh đã có thể trở lại cùng với những người theo dõi mình và được chấp nhận. Cuối cùng, mọi người ở Mecca đều chấp nhận đạo Hồi, biến nơi đây thành thánh địa đối với người Hồi giáo trên khắp thế giới.