Một số biểu tượng Celtic và Ireland quan trọng và ý nghĩa của chúng là gì?

Cây thánh giá của người Celt, cây đàn hạc, cây đàn shamrock, cây đàn ba và cây đàn ba là một số biểu tượng chính được sử dụng trong các cộng đồng người Celt và Ireland. Các chủ đề phổ biến trong biểu tượng của người Ireland bao gồm tình yêu, di sản của người Ireland và bộ ba trong các tôn giáo Cơ đốc giáo và Celtic.

Chữ thập Celtic có một số ý nghĩa khả dĩ. Một số giải thích bốn nan hoa của nó là đại diện cho bốn phương hoặc bốn nguyên tố đất, lửa, không khí và nước thời tiền Thiên Chúa giáo. Khi Cơ đốc giáo du nhập vào Ireland, thập tự giá đã mang những ý nghĩa khác, chẳng hạn như hy vọng, đức tin hoặc la bàn tâm linh.

Đàn hạc được xem như một biểu tượng của di sản Ireland, một phần là do sự hiện diện của đàn hạc trong âm nhạc Ireland từ thời Celtic. Vào thế kỷ 16, người Anh đã ngăn chặn việc sử dụng đàn hạc trong nỗ lực làm mờ bản sắc của người Ireland.

Tương tự, shamrock hiện đại diện cho Ireland. Vào thời Celtic, thiết kế ba lá của nó cho thấy tôn giáo phụ thuộc vào bộ ba của người Celt. Những người theo đạo Cơ đốc Ailen thời kỳ đầu sau đó đã sử dụng shamrock như một đại diện của ba ngôi Kitô giáo, cũng như ba đức tính của đức tin, tình yêu và hy vọng.

Triquetra và triskele là những biểu tượng khác của người Celt liên quan đến số 3. Cây triquetra có thể là đại diện của nữ thần Celtic Bridgit, người hiện thân cho ba nghề nghệ thuật, chữa bệnh và rèn. Cả hai biểu tượng này đều được những người theo đạo Thiên chúa ở Ireland chấp nhận.