Điều gì sẽ xảy ra khi bạn trộn axit và nước?

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn trộn axit và nước?

Khi đổ axit vào nước, dung dịch được tạo ra sẽ loãng và tỏa nhiệt rất ít. Nếu đổ nước vào axit, dung dịch tạo ra là một axit rất đậm đặc. Trong tình huống này, axit sinh ra một lượng nhiệt lớn, làm cho dung dịch dễ bay hơi.

Khi nước được thêm vào axit, chứ không phải ngược lại, axit sẽ tăng cường độ mạnh hơn là mất đi. Điều này là do axit giải phóng nhiệt khi kết hợp với một bazơ, chẳng hạn như nước. Khi nhiệt tỏa ra, nó có thể làm cho hỗn hợp sủi bọt, có khả năng sủi bọt dữ dội đến mức có thể sôi rất nhanh. Axit sủi bọt rất đậm đặc và có thể gây nguy hiểm cho cả người và môi trường xung quanh nếu nó bắn ra khỏi thùng chứa. Thêm axit vào nước vẫn tạo ra nhiệt nhưng lượng nhiệt tạo ra rất nhỏ nên nó tan rất nhanh và không gây nguy hiểm vì tính axit của dung dịch bị giảm khi đưa axit vào nước. Khi axit được thêm vào nước, thay vì ngược lại, dung dịch được tạo ra không có nguy cơ sủi bọt hoặc đun đến mức sôi.