Tại sao việc giữ bí mật thông tin lại quan trọng?

Giữ bí mật thông tin là điều quan trọng để ngăn ngừa các trường hợp đánh cắp danh tính có thể hủy hoại danh tiếng của một người và tài chính của họ. Một người chỉ nên chia sẻ thông tin với các ngân hàng, bệnh viện, cơ quan chính phủ và các tổ chức hợp pháp khác .

Đảm bảo an toàn cho thông tin nhạy cảm đã trở nên quan trọng với sự phát triển của thế giới ảo, kể từ năm 2014. Có nhiều cách mà kẻ trộm có thể truy cập thông tin của một người, trong đó phổ biến là móc túi. Một người cũng có thể đánh cắp thông tin bằng cách kiểm tra thư của một người và tìm kiếm trong thùng rác. Bảo mật các hoạt động trực tuyến giúp ngăn chặn các vấn đề, chẳng hạn như đọc lướt, lừa đảo và gửi thư rác. Băm nhỏ các tài liệu có chứa thông tin quan trọng là một cách để đảm bảo tính bảo mật.