Sao Thổ Cách Mặt Trời bao xa?

Sao Thổ Cách Mặt Trời bao xa?

Sao Thổ cách mặt trời trung bình 886 triệu dặm, cách mặt trời khoảng 9,5 lần so với Trái đất. Khoảng cách chính xác từ Sao Thổ đến mặt trời thay đổi tùy theo vị trí của Sao Thổ dọc theo quỹ đạo hình elip của nó.

Tại điểm gần nhất trên quỹ đạo của nó, Sao Thổ chỉ cách mặt trời 838 triệu dặm, trong khi nó cách mặt trời 938 triệu dặm tại điểm xa nhất trên quỹ đạo của nó. Sao Thổ quay quanh quỹ đạo từ 9 đến 10,1 đơn vị thiên văn từ mặt trời, với khoảng cách trung bình là 9,6 đơn vị thiên văn. Sao Thổ là hành tinh xa mặt trời thứ sáu.