Sao Thổ nóng hay lạnh?

Sao Thổ nóng hay lạnh?

Sao Thổ là một hành tinh chủ yếu là lạnh, với những khu vực đạt nhiệt độ thấp tới âm 270 F. Có một số khu vực trên hành tinh có nhiệt độ 80 F, nhưng những khu vực này vẫn không thân thiện, có áp suất khí quyển cực cao .

Môi trường tổng thể của Sao Thổ được xác định bởi sự hiện diện của trọng lực mạnh, nhiệt độ khắc nghiệt và gió mạnh đạt tốc độ 1.000 dặm /giờ. Khí quyển cũng bao gồm các đám mây được tạo thành từ amoniac, nước và amoniac hydrosunfua. Theo NASA, nhiệt độ của các vành đai của Sao Thổ cũng rất khác nhau, đạt giá trị thấp tới âm 333 F. Dữ liệu thu được trong sứ mệnh Cassini-Huygens cho thấy một số vành đai của Sao Thổ có nhiệt độ khoảng âm 261 F, trong khi một số khác đạt đến âm 198 F.

Sao Thổ không thể hỗ trợ sự sống, nhưng một số trong số 53 mặt trăng của hành tinh này có thể có các điều kiện thuận lợi cho sự sống bền vững. Sao Thổ là hành tinh thứ sáu tính từ mặt trời, cách khoảng 886 triệu dặm. Một ngày trên sao Thổ hơi dưới 11 giờ. Đây là khoảng thời gian cần thiết để sao Thổ quay một vòng. Một năm trên Trái đất bằng 29 năm trên sao Thổ vì đây là khoảng thời gian sao Thổ hoàn thành một quỹ đạo quanh mặt trời.

Galileo đã nghiên cứu Sao Thổ vào những năm 1600 và lần đầu tiên nghĩ rằng các vành đai của Sao Thổ là cánh tay hoặc tay cầm. Các hành tinh có tổng cộng bảy vòng với một số khoảng trống giữa chúng.