Sao Hải Vương có thể duy trì sự sống của con người?

Sao Hải Vương có thể duy trì sự sống của con người?

Theo NASA, sao Hải Vương, hành tinh thứ tám tính từ mặt trời, không thể hỗ trợ sự sống. Việc ở quá xa mặt trời khiến sao Hải Vương trở thành một hành tinh rất lạnh, với nhiệt độ xuống tới -361.

Một ngày trên Sao Hải Vương dài khoảng 16 giờ. Mất khoảng 165 năm Trái đất để nó tạo ra một quỹ đạo hoàn chỉnh quanh mặt trời. Sao Hải Vương là một sao khổng lồ khí, có nghĩa là nó không có bề mặt rắn. Bầu khí quyển được tạo thành từ mêtan, amoniac và nước, mà con người không thể hít thở được.

Các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu Sao Hải Vương; tuy nhiên, họ không hy vọng sẽ tìm ra cách để nó duy trì sự sống của con người.