Hai Con Giun Đất Trao Đổi Điều Gì Trong Quá Trình Giao Phối?

Trong quá trình giao phối, hai con giun đất trao đổi tinh trùng. Giun đất là loài lưỡng tính, có nghĩa là chúng có cả cơ quan sinh dục đực và cái, đồng thời sản sinh ra cả tinh trùng và trứng.

Trong quá trình giao phối, hai con giun đất nằm cạnh nhau, đầu quay ngược chiều nhau. Mỗi con giun sẽ thải tinh trùng vào lỗ chân lông đực của con giun khác, được gọi là ống sinh tinh. Tinh trùng được lưu trữ được gọi là tinh trùng.

Sau khi trao đổi tinh trùng, giun tạo ra một lớp màng nhầy và bắt đầu di chuyển về phía trước. Khi họ di chuyển ra khỏi bộ phim, nó sẽ nhặt trứng và đưa chúng qua tinh trùng, cho phép trứng được thụ tinh.

Màng sau đó được lắng xuống đất, đây là nơi mà những con sâu non sẽ phát triển.