Môi trường sống của Giun đất là gì?

Môi trường sống của Giun đất là gì?

Giun đất phổ biến sống trong đất, nhưng chúng thường trồi lên khỏi mặt đất vào ban đêm và sau những đợt mưa lớn. Giun đất được tìm thấy nhiều trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu và Tây Á.

Với chiều dài từ vài inch đến tối đa 14 inch, toàn bộ cơ thể của sâu được bao phủ bởi các đoạn nhỏ được gọi là hình khuyên. Những chiếc lông nhỏ gọi là setae cho phép giun di chuyển và đào hang. Sâu ăn đất dưới lòng đất, hút chất dinh dưỡng từ rễ và lá đang phân hủy. Giun trốn tránh động vật ăn thịt, chẳng hạn như chim, chuột và cóc, có thể sống đến sáu năm trong tự nhiên.