Độ co giãn theo giá là gì?

Độ co giãn của giá, hoặc cầu theo giá, là thước đo mức độ cầu của một sản phẩm có thể đáp ứng với sự thay đổi về giá của nó. Độ co giãn của giá là một khái niệm quan trọng trong quy luật cung và cầu .

Các quy luật cơ bản của kinh tế học nêu rõ rằng, tất cả mọi thứ đều ngang nhau, một hàng hóa có nhu cầu cao hơn nếu nó có giá thấp hơn. Tuy nhiên, không phải tất cả hàng hóa đều phản ứng với sự thay đổi của giá cả cùng với sự thay đổi của nhu cầu. Các mặt hàng thiết yếu, chẳng hạn như điện và nước, được cho là không co giãn. Chúng quan trọng đến mức vẫn có nhu cầu cao bất chấp giá cả thay đổi.