Tư duy logic là gì?

Tư duy logic là gì?

Tư duy logic là tư duy dựa trên kiến ​​thức và thông tin đã được chứng minh là chính xác và chắc chắn. Tư duy logic là cơ sở của công nghệ hiện đại và nó thường được gọi là tư duy não trái. Tư duy logic sử dụng các dữ kiện đơn giản để giải quyết vấn đề, trái ngược với tư duy bên phải, có bản chất là lãng mạn và tình cảm hơn.

Trong khi tư duy logic được gọi là tư duy não trái, nó thực sự chi phối phần bên phải của cơ thể và trường nhìn bên phải. Có một số khía cạnh đối với tư duy logic. Roger Sperry của Đại học California đã thực hiện một nghiên cứu, trong đó ông phát hiện ra rằng tư duy logic nhận thức thời gian và là nền tảng cho kỹ năng diễn đạt bằng lời và tư duy phân tích. Ngoài ra, tư duy logic hình thành ngôn ngữ và chịu trách nhiệm lập kế hoạch.

Tư duy của não phải chi phối phần bên trái của cơ thể và chịu trách nhiệm về sự sáng tạo và trí tưởng tượng. Nó là nền tảng để hình dung và nhận thức không gian đối lập với thời gian. Có những người được coi là người tư duy não trái và người tư duy não phải, và cũng có những người có tư duy não trái và não phải như nhau. Những người tư duy não phải tập trung vào các mục tiêu và giải pháp cụ thể, trong khi những người tư duy não trái có xu hướng dựa vào trực giác của chính họ.