Tội phạm ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào?

Tội phạm ảnh hưởng đến nền kinh tế bằng cách đặt gánh nặng tài chính lên người đóng thuế và chính phủ vì nhu cầu tăng lên đối với cảnh sát, tòa án và các cơ sở sửa sai, cũng như các chi phí vô hình bao gồm chấn thương tâm lý và giảm chất lượng cuộc sống của nạn nhân tội phạm, theo Scott Erickson. Trong một bài báo cho The Daily Caller, Erickson trích dẫn một nghiên cứu năm 1999 do nhà kinh tế học David Anderson thực hiện ước tính chi phí cho tội phạm là 1,7 tỷ đô la mỗi năm.

Chi phí này bao gồm các cơ hội bị mất đối với nạn nhân và thu nhập bị mất bởi những người trong thời gian phục vụ cho hoạt động tội phạm. Anderson ước tính rằng mỗi người bị giam giữ thiệt hại về năng suất là 23.000 đô la. Nghiên cứu của ông cũng ước tính việc chuyển nhượng tài sản do phạm tội ở mức nửa nghìn tỷ đô la. Chuyển nhượng tài sản là kết quả của các tội phạm như gian lận bảo hiểm, trộm cắp và cắt ghép. Anderson cũng ước tính chi phí 200 tỷ đô la cho hệ thống tư pháp hình sự. Điều này bao gồm chi phí cho việc thực thi pháp luật địa phương, tiểu bang và liên bang, tòa án và nhà tù.

Theo Citylab, tội phạm có tính chất giai đoạn và không nhất thiết phải tăng hoặc giảm trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Các nghiên cứu và thống kê cho thấy tội phạm tăng và giảm trong thời kỳ kinh tế suy thoái, phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả vị trí. Các nhà tội phạm học có xu hướng lập luận rằng tội phạm gia tăng khi nền kinh tế suy thoái, trong khi các nhà kinh tế học có xu hướng lập luận rằng tội phạm giảm cùng với nền kinh tế.