Lý thuyết Cổ điển về Thu nhập và Việc làm là gì?

Theo Khoa Kinh tế của Đại học Rhode Island, lý thuyết cổ điển về thu nhập và việc làm là kinh tế học trọng cung. Là quan điểm áp đảo trước kinh tế học Keynes, nó gợi ý rằng trong thời kỳ kinh tế suy thoái, tiền lương ổn định ở mức thấp hơn và lợi nhuận toàn dụng. Mô hình cổ điển tập trung vào kinh tế học dài hạn.

Một thành phần chính của mô hình kinh tế cổ điển đang lấn át. Theo Đại học Bang Georgia, tình trạng chen chúc xảy ra khi lãi suất do chi tiêu của chính phủ quá cao khiến các doanh nghiệp tư nhân không thể vay tiền. Chính phủ có khả năng vay tiền thông qua việc bán trái phiếu với lãi suất cao hơn khu vực tư nhân. Sự gia tăng của trái phiếu trên thị trường làm tăng lãi suất do Cục Dự trữ Liên bang ấn định. Khi các đường cung và cầu dịch chuyển, ít doanh nghiệp khu vực tư nhân sẵn sàng và có thể vay vốn hơn, điều này dẫn đến sự lấn át của khu vực tư nhân. Nếu có ít doanh nghiệp vay vốn hơn thì sẽ có ít doanh nghiệp thuê nhân viên mới, đầu tư vào công nghệ mới hoặc mở rộng quy mô. Theo lý thuyết này, điều này ảnh hưởng đến tiền lương và tỷ lệ việc làm.

Ngược lại, kinh tế học Keynes đặt trọng tâm vào mặt cầu của kinh tế học. Nó gợi ý rằng độ co giãn của cầu thúc đẩy nền kinh tế. Sức mua của người tiêu dùng theo kinh tế học Keynes tập trung vào ngắn hạn.